ROK 2018

  Tenisový klub v Horšovském Týně vstupuje do své druhé sezony. Jak většinou víte, TJ Dynamo se před rokem v lednu 2018 na poslední členské schůzi rozdělila po jednomyslném odsouhlasení zástupci všech oddílů na samostatné oddíly. Zástupci nově vzniklých oddílů souhlasili, že především kvůli tradici největšího oddílu fotbalu a k probíhající sezoně, si starou značku – TJ Dynamo – ponechají fotbalisté, ostatní oddíly si vytvoří nové názvy, identitu a zapsání u Krajského soudu jako „zapsané spolky“. Představitelé staronových oddílů je museli v roce 2018 konsolidovat, vytvořit si nové vedení a zapsat své spolky u Krajského soudu a aktualizovat své členy na kmenových svazech. Tenisovému klubu H. Týn z.s. se to povedlo do začátku soutěžní sezony. A tak po tradiční přípravě kurtů jsme od začátku dubna hráli na kurtech a reprezentovali v soutěžích pod novou hlavičkou. Cílem členů tenisového oddílu v Plzeňské ulici pod hlavičkou TJ Dynamo v roce 2008, kdy byly dva kurty vybudovány, bylo poskytnout sportoviště široké veřejnosti a ne jen několika vyvoleným. I nově vzniklý klub bude v této tradici pokračovat a na kvalitním povrchu nabídne rekreačním hráčům možnost zdravého pohybu i v pokročilém věku.

  Do minulé sezony jsme vstupovali po nejlepším úspěchu v dosavadní historii oddílu – vítězství v krajském kole soutěže Davis cup v roce 2017. Věděli jsme, že tento úspěch lze jen velmi těžko zopakovat, ale po suverénních vítězstvích v šesti zápasech I. třídy okresní soutěže Davis cupu jsme se v posledním kole střetli též s neporaženým týmem posíleného Babylonu. V napínavém střetnutí plném třísetových zápasů jsme uhájili první místo v okresní soutěži, a tím si vybojovali postup do oblastního podzimního finále. Trojice hráčů Vaněk, Kozina, Šaloun v sedmi utkáních ztratila pouze dva zápasy, a to právě ve vítězném duelu s Babylonem, který skončil se skóre 3:2. V podzimním finále krajské soutěže jsme už jako nasazený tým postoupili až do finále, kde jsme v napínavém duelu prohráli až v poslední rozhodující čtyřhře. Soupeři z Letkova nám tak oplatili prohru z minulého roku. I přesto je to pro náš nově vzniklý oddíl ohromný úspěch.

  V letošní sezóně však bude tým „A“ citelně oslaben, neboť dva hráči tohoto úspěšného týmu vyzkoušejí své schopnosti na hostování v mistrovské divizní a krajské soutěži. Cílem týmu A bude tedy udržet se v nejvyšší třídě okresního Davis cupu. V loni jsme vyrazili do soutěže Davis Cupu také s týmem „B“. A hned v první sezoně se jim povedlo vyhrát čtvrtou třídu a postoupit do třetí. Pod vedením kapitána V. Barnáše st. se o postup zasloužili nejvíce hráči Mathauser, Vavro, Říha a Černík, ale začleňují se i mladí Solfronk, Říha ml., Svoboda. Cílem tohoto ambiciózního týmu by se mohl stát postup do druhé třídy.

  I díky finanční pomoci města jsme zorganizovali v červenci tenisový camp pro děti oddílu – intenzivní hraní pod dozorem trenérů. Chceme poděkovat členům oddílu, kteří se podělili o další sportovní i odborné aktivity. Zvláště pak pánům Hubatovi, Radovi, Matějovicovi, Caningham a Hájkovi, kteří věnovali svůj volný čas a zázemí tomu, aby byl program pestrý a zajímavý. Jsme si vědomi, že výchova mladých tenistů je náročná nejen odborně a časově, ale při získání vyšší výkonnosti je značně náročná i finančně. My jako oddíl jsme zatím schopni dětem dát základy, ale další trénování je závislé na spoluúčasti rodičů, nejsme schopni finančně dlouhodobě zajistit dojíždění trenérů, kterých je i v okolních oddílech minimum. Pan Matějovic i v tomto roce zajistí vstup na kurty těm nejmenším pro získávání základů tenisu, a to třikrát týdně v odpoledních hodinách. Sejde-li se skupina 3-4 dětí stejného ročníku, dá se v při pravidelných trénincích a pozdějšímu hraní mezi nimi získat dostatečná úroveň pro budoucí hraní v okresních a oblastních soutěžích. A navíc se tenis dá hrát rekreačně i ve vysokém věku.

  Velkým individuálním úspěchem je vítězství v 13-ti turnajovém turné Dotiko Tenis Tour, kdy dvojice Vaněk-Šaloun suverénně vyhrála celé turné ve čtyřhře, když v sedmi absolvovaných turnajích poznala pouze dvě porážky ve finále. Vítězství také zaznamenala v dobře obsazeném domácím červencovém turnaji VII. ročníku TK H. Týn Cupu, který byl započten do turné Dotiko Tour. Ve finále vyhrála nad smíšenou dvojicí Hůla- Novák z oddílů Babylonu a Klenčí. Týnská dvojice vyhrála dále turnaje ve Waldmunchenu, Holýšově, Poběžovicích, Babylonu a Domažlicích. Navíc JanVaněk získal cenu za druhé místo ve dvojhrách v rámci tohoto turné. I když vyhrál dva ze tří turnajů. Právě neúčast v tom třetím ho připravila o celkový triumf.

  Výjimečným úspěchem je i vítězství dvojice V. Barnáš V. ml. –Šaloun v turnaji o pohár starosty města Plzně. Konec sezony členové klubu tradičně oslavili podzimním turnajem – již XII. ročníkem Memoriálu J. Zelenky, do kterého se zapojili mimo členů, včetně dorostenců i další pravidelně hrající sportovci na našich kurtech. Vítězství vydobyla týnsko – poběžovická dvojice Barnáš J.- Podskalský.

  V březnu se členové klubu sejdou na členské schůzi, při které rozhodnou kdy se začnou kurty zprovozňovat, jaké soutěže se obsadí, bude se navrhovat co se dá vylepšit a jak se bude v příští sezoně hospodařit. Věřím, že i Město nám finančně vypomůže v tom, abychom udrželi areál na stále vysoké úrovni. Poskytli podmínky pro trénování dětí a nabídli občanům města další alternativu zdravého pohybu.

   

  ROK 2019

  Je až k nevíře, jak čas utíká, také nám tenistům v Plzeňské ulici. V roce 2005 byla ukončena první fáze výstavby areálu a to dokončením dvou kurtů, které jsme na podzim pokřtili malým turnajem budovatelů kurtů. V dalších letech jsme se dali do výstavby klubovny. Od té doby jsme na našich kurtech uvítali začínající mladé hráče, které však nedokážeme dovést do mistrovských dorosteneckých kategorií. Na ty nejmladší každou sezonu na kurtech dohlíží pan Matějovic, trénování těch starších kategorií, kdy k nám dojížděli trenéři, však ztroskotalo na špatné disciplíně při plnění časových rozvrhů tréninků. Rozhodli jsme se tedy po vzoru jiných oddílů pořídit pro děti nahrávací stroj, který se dokáže hráči přizpůsobit.  Jsem rád, že si ho oblíbili tenisté všech věkových kategorií. Dík patří Městu H. Týn, které nám k němu finančně výrazně pomohlo.

  Když připomenu úspěšnou sezónu mladého Šinála, který v mládežnické mistrovské soutěži výrazně pomohl domažlickému týmu udržet se v krajské soutěži, můžeme se těšit především z úspěchů dospělých. V soutěži Davis cup opět tým „A“ bojoval v první třídě o post nejvyšší. Po šesti utkáních měl tým ve složení Šaloun, Rathuský, Barnáš J. a Lukášek skóre 17 vítězných zápasů a 1 porážku. V rozhodujícím zápase z družstvem z Babylonu však kontumačně prohrálo. Při nemoci třech členů týmu nepřistoupil soupeř k přeložení termínu a tím kontumačně zvítězil a i díky skóre zápasu 5:0 celou soutěž vyhrál. Tým „B“ ve složení Hubata, Mathauser, Říha, Klauber, Mikoláš, Barnáš uhájil svou příslušnost ve III. třídě čtvrtým místem. To byl splněný úkol tohoto týmu.

  Již pravidelně pořádané turnaje v areálu mají různou atmosféru. Červencový turnaj TK H. Týn Cup ve čtyřhrách přilákal na naše kurty hráče z okolních oddílů, Stoda, Plzně i Prahy. V tomto klání, které je soutěžně laděno, jde nejen o vítězství v turnaji, ale i o body do soutěže Dotiko Tour, jehož je náš turnaj součástí. Vítězi se stala kombinovaná staňkovsko – týnská dvojice Vaněk-Varta. Příslibem byla účast dorostenců Ježdíkové a Šinála.

  V srpnu jsme na našich kurtech přivítali na „družebním turnaji“ tenisty z Obertraublingu. V přátelské atmosféře jsme sehráli nejen zápasy, ale i večerní posezení bylo příslibem k opakování zápasu na kurtech německého týmu.

  V září byl sehrán již XII. ročník Memoriálu J. Zelenky, na kterém jsme minutou ticha uctili vzpomínku na Jardu Pípala – zakládajícího člena, budovatele kurtů a kamaráda. Tento oddílový turnaj je zároveň rozloučením se sezonou.

  Individuálním úspěchem jsou vítězsatví při hostování dvou členů – V. Barnáše a J. Vaňka v mistrovském družstvu plzeňského Prazdroje. Za zmínku stojí i zápas s „A“ týmem z Domažlic, kdy se v pro ně prestižním utkání velmi výrazně podíleli na vítězství svého týmu. Šaloun pak při svém hostování v německém týmu Obertraubling v soutěži nad 50 let z pozice jedničky pomohl k postupu do Bavorské ligy - třetí nejvyšší německé soutěže této věkové kategorie.

  V březnu se členové sejdou na výroční schůzi, kde si určí pravidla fungování kurtů, domluví se na zprovoznění kurtů, možných vylepšeních areálu, soutěžích, turnajích atd. tak, aby kurty byly maximálně využity, byla zde možnost využití pro veřejnost a tak přilákat mezi nás nové hráče - menší i starší. Přejeme všem členům tenisového klubu i široké veřejnosti příjemné chvíle strávené na našich kurtech při tomto, pro jednoho náročném, pro druhého rekreačním sportu.

   

  ROK 2020

   

  TK Horšovský Týn Dotiko Cup 2020 - Deník

   

  ROK 2021

   

  Rok 2021 byl pro členy Tenisového klubu Horšovský Týn, s tenisovými kurty v Plzeňské ulici velmi problematický. Stejně jako u ostatních sportovních oddílů byla naše činnost výrazně omezena protikoronavirovými opatřeními. Zimní příprava 2020-21 byla v tělocvičnách a halách nulová. Nejasnost byla okolo soutěží, které se hrají v měsících květen až červen, v průběhu roku oddíly odvolávaly jednotlivé turnaje.

  Jsem přesvědčen, že se náš oddíl s touto situací vyrovnal se ctí. Na jaře jsme i přes shromažďovací omezení připravili v malých brigádnických skupinách kurty ke hraní tak, že už v polovině dubna mohly dvojice na kurtech hrát dle platných protiepidemických pravidel. Týmové soutěže se nakonec sehrály v omezeném režimu, vyřazovacím způsobem. Během posledních tří týdnů v měsíci červnu, místo běžné soutěže -v osmičlenných skupinách, během dvou měsíců. V minulých letech se jen na našem okrese sehrálo přes dvacet mistrovských i nemistrovských turnajů, které se v loňském roce díky nejisté situaci zrušily. My jsme, i díky vhodně vybraným termínům, oba dva naše tradiční turnaje, jako jediní, uspořádali.

  V soutěži Davis Cup musím ocenit výsledek „B“ týmu, který jako nováček ve II. výkonnostní skupině vybojoval konečné čtvrté místo a místo boje o setrvání ve skupině bojoval o posty nejvyšší! „A“ tým dlouhodobě v první třídě bojuje o post vítěze soutěže. I v této sezóně postoupil do finále, kde velmi těsně podlehl tradičnímu rivalovi z TK Babylon. I přesto jsme dostali jako náhradníci pozvání na oblastní finálový turnaj do Karlových Varů. Protože kolidoval s naším oddílovým turnajem, absolvovali jej jen dva nejmladší zástupci a přesto vybojovali ve vyrovnaných zápasech šesté místo. Byla to pro ně minimálně výborná zkušenost a možnost hrát s hráči vyšší úrovně.

  Červencový turnaj TK H. Týn cupu se vydařil. Z 24 tenistů z několika oddílů, i s účastí hráčů družebního německého oddílu z Obertraublingu si v celodenním klání odnesli vítězství členové „A“ týmu Barnáš Jan a Rathuský Jan.

  V zářijovém oddílovém turnaji - Memoriálu J. Zelenky se utkalo deset dvojic nejdříve ve skupinách, nejlepší pak v pavouku. Z celodenního klání vyšli vítězně Barnáš V. - Barnáš V. (otec a syn). Oba dva turnaje doprovázelo krásné počasí, soutěživá atmosféra a radost ze společného setkání v omezovaném roce.

  Velmi kladně hodnotíme úspěšné vystoupení našich členů na hostování v jiných oddílech. Ve finále krajské soutěže za plzeňský Prazdroj unikl postup do divizní soutěže našim členům Vaňkovi a Barnášovi. Nejen domácímu Šalounovi, ale i třem dalším vrstevníkům z domažlických oddílů se povedlo společně, ve veteránské soutěži za německý Obertraubling, vyhrát Bavorskou ligu. Tím se kvalifikovali do německé Národní ligy. V této nejvyšší německé soutěži se v příštím roce pokusí minimálně udržet.

  Celou sezónu jsme zakončili vybudováním nové tréninkové zdi. Tato akce „zeď“ byla malou vzpomínkou na velkou akci „Z“, díky které jsme již před patnácti lety vybudovali naše tenisové kurty. Stavba zdi byla vyprovokována i současnou nešťastnou dobou, kdy se na kurtech mohla setkávat jen malá skupina tenistů. Na to doplatily hlavně děti, které bylo těžké motivovat jednotlivě při dodržení podmínek karantény.

  Snad se nám podaří v příští sezóně i díky této zdi, překonané epidemii a zájmu mladých i starších o tento sport zaktivizovat členskou základnu, získat mladé hráče a dostat se zase do klubového rytmu minulých sezón.

  Za překonání náročné sezóny patří dík i městu za finanční příspěvky, které jsme použili na vybudování nové zdi pro nejmenší a údržbu našich, stále kvalitních kurtů.