ROK 2005

  Tradice horšovskotýnského tenisu je dle písemností a fotodokumentace již více než stoletá. Tenisové kurty se nacházely v různých částech města, živí pamětníci pamatují poslední dva, vybudované zámeckým pánem v parku poblíž bývalého muzea a v areálu stadionu vystavěné tělovýchovnou jednotou v současném majetku firmy Lavis.

  Mnozí jste se všimli nebo slyšeli o aktivitě několika nadšenců, kteří začali budovat nové tenisové kurty na místě bývalého hřiště v Plzeňské ulici. A protože chceme předejít spekulacím a dohadům, které se ve městě množí, vznikl tento článek. Nové dva tenisové kurty buduje tenisový oddíl při TJ Dynamo Horšovský Týn. Tenisový oddíl má momentálně 18 členů – lidí, kteří mají zájem na vybudování nových kurtů. Nemáme prostředky na to, abychom zaplatili firmu, která nám na klíč kurty vybuduje a tak většinu prací zvládáme svépomocí. Finanční prostředky vkládá zčásti Dynamo, z větší části spoléháme na finanční příspěvky a pomoc domácích firem. Město nám vyšlo vstříc zápůjčkou pozemku na 15 let. Po vybudování kurtů budou následovat sociálky a klubovna. Po dostavbě areál připadne do majetku TJ Dynama, spravovat jej bude tenisový oddíl. O využití kurtů bude rozhodovat členská schůze tenisového oddílu, která si zvolí svůj výbor. Zatím je tříčlenný, ale po dobudování kurtů bude jistě rozšířen.

  Často se ptáte, proč nehrajeme na stávajících kurtech? Někteří z nás tyto kurty stavěli a věřte, že i mnoho let udržovali a přesto jsme nuceni hledat tenisové prostředí někde jinde. Většinou nejsme ochotni tolerovat měnící se podmínky a finanční nároky za neodpovídající služby a volíme hraní v jiných klubech.

  Vy, kdo tenis sledujete, víte, že družstvo TJ Dynamo v okresní soutěži Davis cup v posledních třech letech v konkurenci 34 družstev rozdělených do 4 skupin dle výkonnosti dvakrát zvítězilo a v krajském kole obsadilo v závěrečném turnaji dvakrát páté místo. To řadíme v třicetileté historii klubu za největší úspěch v seniorské kategorii družstev. Ať domácí prostředí při hraní soutěže dělá své, zvolili jsme raději hraní na kurtech v Klenčí, mezi partou tenisových nadšenců, a nelitovali jsme.

  Budeme se snažit takovéto prostředí vytvořit i na nově budovaných kurtech. Nechceme vnucovat, že budeme mít lepší zázemí, lepší povrch, lepší ceny. Pro Vás – nečleny vytváříme pouze novou alternativu. Věříme, že členská základna se začne rozšiřovat již za stavby kurtů, není to však podmínka. Protože Vám tuto možnost chceme poskytnout, chceme Vám dát i možnost se na výstavbě aktivně podílet. Firmám finančně nebo Vám, kteří chcete v budoucnu na kurtech hrát a nebo také rodičům, kteří chtějí aby jejich děti trávily volný čas tenisem, formou brigád každé pondělí od čtyřech hodin. Rádi Vás při budování nového sportovního areálu přivítáme. Věříme, že i město, až plně pochopí náš záměr a uvidí odhodlanost několika nadšenců, pomůže adekvátní částkou z městského rozpočtu na dobudování sportovního areálu.

   

  Jak jsme se domlouvali na budování svědčí i zápis z členské schůze konané 1.4.2005:

  1. kontrola plnění usnesení ze zápisu z roku 2004

  • proběhl výběr plochy + zajištění pronájmu na 15 let + vytýčení plochy
  • Zastupitelstvo Města Horšovský Týn schválilo převodní smlouvy, dary, pronájmy
  • Stavební úřad povolil terénní úpravy
  • s Odbory kultury resp. ŽP domluveno kácení stromu
  • zadána projektové dokumentace
  • proběhl návoz lupku + škváry
  • shánění finančních zdrojů – a protože jsou zdroje pouze na nákup materiálu, nemůžeme zadat stavbu firmě

  2. Koncem ledna byla po pěti letech svolána členská schůze Dynama, s obsahem nás seznámil V. Barnáš

  3. Stav budování kurtů

  • brzdí nás nedostatek financí a projekt, který není složitý co se kurtů týče , ale co se týče stavby klubovny (je třeba vyřešit příjezdovou komunikaci, vytržení pařezu, velikost sociálek, přívod elektriky, odpady a přívod vody)
  • jestliže budeme stavět svépomocí postavíme tento rok kurty, případně začneme na podzim stavět klubovnuC

  3. Co nás konkrétně čeká:

  • úklid stávajícího stavu (návoz)
  • srovnání bagrem (příští týden, Svazarm)
  • položení melioraních trubek
  • válcování + srovnání (Silnice)
  • stavba sloupků
  • obrubníky + nátěr
  • pletivo
  • patentní vrstva
  • poházení antukou + stříkání
  • hraní omezeného počtu hráčů až do vybudování sociálek

  4. Návrh:

  • brigády v pravidelný den – pondělí, středa, pátek 16,00- 20,00 popř. sobota + mimořádné brigády dle domluvy po ose Šaloun - Rada - Hubata - Solfronk – Barnáš
  • aktualizace členské základny (přijímání nových členů)
  • volba výboru – větší výbor + noví členové v oddílu (návrh provést na podzim)

  5. Usnesení:

  • dostavět kurty svépomocí
  • zápis brigádnických hodin bude sloužit jako podklad pro členskou základnu
  • na podzim (po dobudování kurtů) svolat členskou schůzi

   

   

  ROK 2006

  Mnozí jste si jistě všimli aktivity několika nadšenců v Plzeňské ulici na místě bývalého starého fotbalového hřiště. V roce 2005 během rekordně krátké doby zde byly vybudovány dva tenisové kurty na základě stavebního povolení. V letošním roce jsme zahájili výstavbu sociálního zařízení a klubovny, které v příštím roce dokončíme. I přes stavitelské úsilí jsme nezapomněli na využití nových tenisových kurtů. Na jaře jsme jako první oddíl na okrese připravili kurty ke hraní, což umožnilo jejich správné vybudování – položení všech vrstev, vyspádování a meliorace na tak promáčeném pozemku. Od jara se členové připravovali skoro po deseti letech na hraní soutěže na vlastních kurtech. Souběžně se rozeběhlo i trénování dětí ve věku od 5 do 12 let.

  Do soutěže Davis Cup – soutěže dospělých, neregistrovaných hráčů, jsme přihlásili dvě družstva. Tato soutěž v rámci okresu je rozdělena do čtyř výkonnostních tříd. Účastnilo se jí 38 družstev ze všech oddílů na okrese. Vyšší soutěž – registrovaných hráčů hraje pouze Jiskra Domažlice a to jen jedno družstvo. Ostatní oddíly zařadily družstva do soutěže Davis Cup. Náš „A“ tým se několik let úspěšně drží v nejvyšší soutěži. Během posledních pěti let tuto soutěž dokonce dvakrát vyhrál a to i jako host na kurtech Sokola Klenčí. O to byla letos vyšší motivace získat titul na domácích kurtech, která se po vítězném tažení v celé soutěži stala skutkem. Tým ve složení V. Barnáš ml., V. Šaloun, T. Halama, J. Zelenka, O. Drofa a R. Kříž zvítězil ve všech zápasech soutěže a zopakoval vítězství z roku 2002 a 2004. Nejvíce vytížení byli první dva jmenovaní, ale na vítězství týmu se podíleli všichni členové týmu a jejich výkony svědčí o vyrovnanosti celého týmu. Vyvrcholením soutěže bylo oblastní kolo vítězů všech okresních soutěží, které se konalo tentokrát na dvorcích Lokomotivy Plzeň. A zde jsme zaznamenali – v historii oddílu – nejlepší a i pro okres ojedinělý úspěch . Třetí místo za týmy z Mariánských Lázní a domácí Lokomotivy, která nás porazila na cestě do finále a před oddílem z Karlových Varů a dalšími pěti oddíly. Co se týče umístnění zástupce domažlického okresu v oblastním kole, jde o nejlepší umístnění od roku 2000. V tomto roce jsme přihlásili i tým „B“ Dynama H. Týn, který musel začít v nejnižší, tj. čtvrté třídě. Tým přišel získat hlavně zkušenosti, ale měl i chuť zasoutěžit si. A nebýt drobného zaváhání v předposledním, již skoro vyhraném zápase, mohl hrát o postup do vyšší třídy. Tým složený převážně ze starších ale o to zkušenějších hráčů se o postup do vyšší třídy pokusí jistě v příštím roce.

  Členové oddílu i DC týmu se účastnili i turnajů ve dvouhře i čtyřhře s nemalými úspěchy, ale vítězství týmu si ceníme nejvýše. Nemalou radost máme i z trénování předškolních a školních dětí na našich kurtech. Dík patří především pánům trenérům Jiřímu Matějovicovi a Václavu Radovi, kteří dětem za symbolickou cenu věnovali 2x týdně svůj čas . V tréninku budou pokračovat i v zimě. I pro ně začíná být 20 trénovaných dětí časově limitující a při nárůstu dětí budeme nuceni hledat dalšího trenéra. Na závěr sezóny připravili trenéři pro děti malý Václavský turnaj, který navštívili i rodiče dětí. Nadšení a zarputilost malých adeptů bílého sportu, někteří zatím nevidí ani přes síť, je však pro nás tou největší odměnou a zadostiučiněním. Dospělí se o den později rozloučili s úspěšnou sezónou Václavským turnajem v deblech. Z dvanácti zúčastněných dvojic zvítězila dvojice Barnášových (otec a syn) před dvojicí Walter - Treml.

  A na co se nás nejvíce ptáte? Tenisové kurty se budují z peněz TJ Dynama a sponzorských darů a po dobudování se stanou majetkem TJ Dynamo, které bude spravovat tenisový oddíl. Pozemek je majetkem města a je zapůjčen TJ Dynamo. Ovšem největší podíl na vybudování mají členové oddílu, kteří v roce 2005 odpracovali na vybudování 1720 brigádnických hodin a v roce 2006 pak 1250 hodin. Tenisový oddíl TJ Dynamo má nyní 33 členů. Členem se stanou výhradně osoby, které se fyzicky podílejí na budování kurtů a sociálního zařízení a každoročně se podílí na údržbě kurtů. Další osoby na kurtech mohou hrát po zaplacení poplatku schváleného při členské schůzi členským shromážděním. Děti do 15 let mají hraní na kurtech v doprovodu dospělé osoby či trenéra zdarma. Rádi Vás, další zájemce o hraní a budování kurtů, v příštím roce v areálu kurtů uvítáme. I Vás, kteří máte zájem, aby Vaše děti získaly prostor dalšího sportovního vyžití a zážitků. Oslovíme sponzory o peněžní dary na dobudování kurtů a jejich plnohodnotné zprovoznění.

  Jsme ochotni i diskutovat s občany, kteří až po zprovoznění kurtů začali mít výhrady k areálu. Ještě než jsme začali kurty budovat, setkávali jsme se spíše s nedůvěrou a posměškem – „tak si to zkuste, takhle se to už teď nedělá“. A tím, že jsme dokázali v tak rekordním čase kurty zprovoznit, jsme je asi nepříjemně zaskočili. Vím, že jsme národem závistivým, ale nevěřím, že když se něco pěkného v našem městě malé skupině lidí povede, začnou jiné skupiny lidí hledat způsoby, jak danou věc očernit. Kritizovat je vcelku snadné, ale vytvořit takovou hodnotu nejen pro sebe dá mnohem více práce. Zvlášť, když jde o stavbu, kterou v budoucnu mohou využít i děti a vnoučata těch, kteří ji nyní nepřejí. Věřím však, že většina z Vás oddílu tenisu, partě nadšených tenistů- brigádníků popřeje rychlé ukončení stavby a další sportovní úspěchy v nově se rodící historii tenisového oddílu.

   

  ROK 2007

  Hlavním úkolem v roce 2007 bylo dokončil výstavbu kurtů i sociálního zařízení. To se nám povedlo již na podzim loňského roku. Na výstavbě v roce 2007 se podíleli členové oddílu 1037 brigádnickými hodinami. Bohužel jsme úplně nezprovoznili sociální zařízení, neboť se nepovedlo dokončit připojení odpadů do plánované a zatím nevybudované kanalizace a tím se oddálila kolaudace objektu. Protože je vybudování kanalizace ve spodní části Plzeňské ulice zahrnuto v rozpočtu města na tento rok, doufáme, že bude vybudováno v nejkratším možném termínu, abychom mohli členům oddílu, hrajícím dětem a návštěvníkům kurtů poskytnou plnohodnotné vyžití na tenisových kurtech. Tenisový oddíl má 40 dospělých členů (členi, kteří se podíleli na budování kurtů) a 25 dětí – začátečníků, kteří se díky pravidelným tréninkům pod dohledem trenérů pana Rady a Matějovice velmi rychle zdokonalují. Trénování dětí se nezastavilo ani přes zimu v hale ani přes prázdniny, kdy se kurty otvírají pro děti pod dohledem trenéra pana Matějovice 2x týdně. Kurty mohou za úplatu navštěvovat i nečleni oddílu. Členové jsou povinni vedle příspěvku odpracovat na údržbě stanovený počet brigádnických hodin.

  Oddíl reprezentují v soutěžích dvě družstva. Úspěchem je jak loňský postup „B“ týmu ze IV. do III. třídy soutěže Davis Cup, tak i celkové třetí místo týmu „A“ v nejvyšší třídě této týmové soutěže. Přestože i přes poslední nepříznivé dny jsou kurty již téměř připraveny ke hraní, činnost oddílu závisí na dobudování kanalizační přípojky. Pořádání soutěží, turnajů pro děti i dospělé je limitované plnohodnotným zázemím, které zatím nemáme.

   

  ROK 2008

  Počet členů k výroční schůzi tenisového oddílu k 13.3.2009 byl 41 dospělých a 22 dětí. Mimo přípravu, údržbu a zazimování kurtů, což činí na člena cca 10 hodin práce, se členové podíleli dalšími 184 brigádnickými hodinami na dokončení klubovny, uložením a zprovozněním kanalizace jako poslední podmínku pro kolaudační rozhodnutí. Dne 10.11. 2008 bylo rozhodnutí vydané.

  Dva soutěžní týmy Davis cupu se účastnily oblastní soutěže a opět úspěšně: v I.třídě skončil „A“ tým při rovnosti bodů prvních tří týmů díky skóre na třetím místě, „B“tým ihned po postupu ze IV. do III. třídy na třetím místě.

  Letošní činnost:

  • po přípravě kurtů jejich oficiální otevření dne 25.4.2009 ve 14:00 hod
  • přihlášení opět dvou týmů do Davis Cupu
  • uspořádání podzimního turnaje - Memoriálu J. Zelenky ve čtyřhrách

  Za nezištnou práci s mládeží tímto chceme poděkovat oběma trenérům - V. Radovi a J. Matějovicovi.

   

  ROK 2009 - OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ KURTŮ

  Již čtvrtý rok můžete zaregistrovat zvýšenou aktivitu a již i pohyb na bývalém „starém hřišti“ mezi přeložkou a starou silnicí vedoucí z centra na Staňkov. Skupina aktivních tenistů a přátel „bílého sportu", nespokojených s podmínkami a možností trénování v našem městě, se rozhodla vybudovat si vlastní areál. V této době - netradiční, brigádnický způsob, kterému mnozí nedávali žádnou šanci, dokázal, že není třeba čekat na peníze a je třeba přiložit ruku k dílu a úspěch se dostaví. V sobotu 25. dubna 2009 se tedy mohli stavebníci - tenisté, a pozvaní sponzoři a občané, kteří napomáhali vybudování kurtů, účastnit slavnosti k jejich otevření. Především pobavení a pohoštění těch, kteří vybudovali tento areál, byl malou odměnou za jejich přínos.

  "Dovolte abych krátce zavzpomínal", zahájil oficiální část ceremoniálu předseda tenisového oddílu ing. Václav Šaloun. „V roce 2004 jsme získali od města do nájmu pozemek, stavební povolení a začali nazimu navážet materiál. Pro první přezkoušení vytvořeného povrchu si stavitelé vybrali termín Anenské pouti v srpnu 2005. V roce 2006 se započalo s výstavbou klubovny, která byla ukončena na jaře loňského roku. Ovšem díky napojení kanalizace na podzim a kolaudace v listopadu 2008, můžeme teprve dnes oficiálně přivítat hosty na turnaji, při němž budou moci ohodnotit kvalitu našich kurtů. Kurty v rozpočtu za 2,5 mil korun jsme vybudovali v 30% nákladu. Z celkové finanční částky vyčerpané na výstavbu 750.000,- Kč přispěla TJ Dynamo 411.000,- Kč. Ostatní peníze jsme získali od sponzorů. Největší dík a zásluhu mají však členové, kteří díky 4000 brigádnickým hodinám přispěli k vybudování tohoto areálu v několikamilionové hodnotě. Zvláštní dík patří panu Miroslavovi Skořepovi, který nezištně pomohl vystavět klubovnu bez jakéhokoli finančního nároku. Předáváme tímto areál do majetku TJ Dynamo, správcem však zůstává výbor Tenisového oddílu TJ Dynamo, který bude kurty spravovat, udržovat, rozhodovat o jeho využití dle pravidel stanovených na členské schůzi tenisového oddílu."

  Ocenění stavitelům a přání příjemného nejen dnešního odpoledne těm, kteří tento areál vybudovali, ale hlavně těm nejmenším, kteří na kurtech začínají s tenisem - „ hodně příjemných chvil strávených v tomto areálu" popřál předseda TJ Dynama JUDr. Emil Hofman a pozval všechny zúčastněné k výborně připravenému rautu, který pro tuto příležitost připravili žáci a kuchaři zdejšího SOŠ a SOU v H. Týně pod vedením paní Švachové. Ocenění stavitelům vyjádřil i starosta města Ing. Josef Holeček. Pak již následovalo oficiální přestřižení pásky.


  Tato celodenní slavnost však začala již dopoledne, kdy na turnaj sponzorů a stavitelů byli pozváni hosté - známé osobnosti. Mluvčí této skupiny - komentátor pan Jan Rosák při oficiálním otevření, v době před samotným finálem turnaje, ocenil kvalitu kurtů a způsob jejich výstavby a poděkoval za pozvání. I díky těmto čtyřem osobnostem se slunečný den velmi vydařil. Sportovní umění předvedl nejstarší účastník turnaje - nestárnoucí Jiří Krampol, o zábavu na kurtě i mimo kurt se staral bavič Milan Pitkin. Ve svém hudebním vystoupení potěšil dříve narozené písničkář Miroslav Paleček, který možná i z radosti z vítězství, napsal o svém úspěchu na turnaji v H. Týně nad zdatnými soupeři originální písničku. Ve svém výčtu osob, které se podílely na příjemném dnu nesmím zapomenout na Josefa Hájka, který majoritně zajistil finanční krytí této akce včetně pozvání výše jmenovaných vzácných hostů.  Tenisovou hodnotu měl i exhibiční zápas týnské rodačky a mistryně ČR do 16 let Nikoly Schweinerové se svojí ruskou sparing-partnerkou. Obě po svém dramatickém zápase sehrály několik výměn s dětmi oddílu. Děkujeme též za vystoupení oddílu biketrialu při TJ Dynamo pod vedením Petra Šose a ukázku umu závodníků na republikové úrovni. Celý den až do pozdních nočních hodin se nám již tradičně staral o hudbu Jaroslav Hájek. V podvečerních hodinách pozvala účastníky oslavy k tanci hrající skupina Stavovanka. Věříme, že toto důstojné vykročení přinese i tradici do nově vzniklého oddílu tenisových nadšenců. Přinese příjemné chvíle při sportovních kláních, ale též pravidelnou práci - údržbu areálu, která, jak dokázali při výstavbě, jim nebude na obtíž. Držme jim palce.
   

  ROK 2010

  Tenisový oddíl má k členské schůzi k 25.3.2011 41 dospělých členů a 25 dětí. Od minulé členské schůze konané v říjnu došlo pouze k úklidu kurtů a od 21.3. se začaly kurty brigádnicky připravovat na sezonu. Příprava kurtů bude trvat minimálně čtrnáct dnů.

  O děti se staral přes zimu ve svém volném čase pan Jiří Matějovic hraním v tělocvičně ZŠ jednou týdně. Na jaře začne opět dvoufázové trénování. Přemýšlíme o příchodu profesionálního trenéra, z důvodu přechodu dětí z žákovských do dorosteneckých kategorií. Díky příspěvku Dynama v hodnotě 20000 Kč, oddílovým příspěvkům a poplatkům hrajících nečlenů TO na kurtech a hlavně díky povinným brigádnickým hodinám členů na začátku a konci sezony je oddíl schopen zabezpečovat provoz kurtů. Provoz kurtů a klubovny, sekání trávy v okolí kurtů v sezoně zabezpečuje správce – důchodce pan Pavel Vavřička, jehož odměna je čerpána z prostředků výše jmenovaných.

  Mistrovskou soutěž – Davis Cup – budeme v roce 2011 obsazovat opět ve dvou třídách - v nejvyšší I. a ve III třídě. Konec sezony bule opět završen oddílovým turnajem deblistů – III. ročníkem Memoriálu Jirky Zelenky.

   

  ROK 2011

  Vzpomínkou na Jirku Zelenku, dlouhodobého člena oddílu, připomenutím úspěchů v soutěži Davis cup a ukončením již páté sezóny na tenisových kurtech s přáním příjemných sportovních zážitků při posledním turnaji. Tak začala poslední sluneční zářijová sobota na kurtech TO Dynama H. Týn v Plzeňské ulici. Ale pojďme postupně, jak ten letošní rok probíhal.

  Díky pravidelným brigádám členů oddílu se kurty již začátkem dubna začaly velmi intenzivně využívat. Největší frekvence v areálu je v měsících duben až červen, kdy se hrají i soutěže družstev. Hráči jsou v plném tréninku a tak při pěkném počasí se na dvorcích vystřídá mnoho hráčů všech věkových kategorií a tenisové úrovně. Pondělky a středy byly věnovány trénování dětí, v letošním roce obohacené i o trénování pod dohledem profesionálního trenéra z Domažlic. Díky ochotě pana J. Matějovice byly kurty zpřístupněny dětem, pod jeho dohledem, navíc v průběhu prázdnin i v úterý dopoledne. Pro děti, které v příštím roce budou s tenisem začínat, je rezervována tělocvična v ZŠ v Zámeckém parku, kde budou mimo kompletní tělesnou přípravu pilovat i své první tenisové údery.

  Největším tenisovým úspěchem oddílu je bezesporu vítězství v soutěži družstev - Davis Cupu 2011 v nejvyšší třídě (letošního ročníku se účastnilo 32 družstev ve čtyřech výkonnostních třídách). Tým „A“ ve složení hrající kapitán V. Barnáš a hráči V. Šaloun, T. Halama a O. Drofa v letošním roce nenašel přemožitele a po třech letech (a dvou druhých místech) jeho hráči opět oslavil svůj triumf. V podzimním oblastním finále se na kurtech v Mariánských Lázních umístil na pátém místě. Nesmíme opomenout úspěch družstva „B", které po každoročním postupu z nižší třídy vybojovalo - jako nováček ve druhé nejvyšší - velmi vyrovnané zápasy. Nakonec díky jedinému vítězství se v této skupině udrželo. Družstvo „B“ si může i díky velice široké soupisce hráčů (nejčastěji hrají Kříž, Kreysa, Bílek, Říha, J, Barnáš, Cunninghame, Mathauser a kapitán Vavro) klást vyšší cíle, než jen udržení ve skupině. Jsme rádi, že reprezentace našeho oddílu je pro všechny hráče prioritou a že veškerý čas věnují právě bojům v této dobře obsazené soutěži.

  V průběhu prázdnin se členové účastní již sporadicky turnajů jednotlivců především v rámci Dotiko Tenis Tour (celkem čtrnáct turnajů). Nejcennější umístnění si přivezla deblová dvojice Barnáš- Šaloun ze dvou turnajů - jednou skončila druhá a jednou první. Oceněním práce členů oddílu jsou pozitivní ohlasy na kvalitu kurtů od tenistů z okolních oddílů. Kvalitní meliorace, vyspádování a pravidelná údržba přináší radost při hře v našem areálu.

  Posledním turnajem na kurtech se již potřetí stal Memoriál Jirky Zelenky, vzpomínka na obětavého kamaráda a bojovného tenistu. Pravidelně vysoká účast 26 tenistů - členů oddílu a pravidelných návštěvníků kurtů - přivedla do finále až ve večerních hodinách rodinné dvojice Barnáš V.-Barnáš V. a Šaloun V.-Šaloun J. Z vítězství se radovali loňští obhájci otec a syn Barnášové. Na třetím místě se umístila dvojice Halama T. - Kříž R. Slunečný den, příjemná atmosféra, získané vavříny, setkání jubilantů, příjemné vzpomínky - to jsou okamžiky, které budou spojovat tuto partu nadšenců, kteří nezištně vybudovali, ale i udržují a zvelebují sportovní areál v Plzeňské ulici.
   

  ROK 2012

  Již sedmý rok si v Plzeňské ulici tenisoví nadšenci všech věkových kategorii užívají svépomocně vybudovaný tenisový areál. Koncem března se pravidelně na své výroční členské schůzi scházejí, aby zhodnotili minulou sezónu a vytýčili si úkoly do té nastávající. Letošní bilancování bude velmi příjemné, o to zavazující.

  Velkým úspěchem v sezóně minulé se mohou pyšnit především zástupci "A" týmu v soutěži Davis cup. V konkurenci nebývalých 34 družstev ve čtyřech výkonnostních třídách se jim povedlo poprvé obhájit vítězství v nejvyšší třídě z roku 2011 a to s nevídaným skóre - 25 vítězných ku 2 prohraným zápasům. Družstvo v dlouhodobě neměnném složení Šaloun V, Barnáš V. ml., Halama T. a Drofa O. tak završilo dvanáctileté působení v nejvyšší třídě. Hned po svém postupu mezi elitu v roce 2001, kdy ještě byli hráči nuceni hrát na kurtech Sokola Klenčí, obsadili mezi elitou třetí místo. Od té doby tuto soutěž 5x vyhráli, 3x obsadili druhé místo, a 3 x třetí místo. Při svých vítězných taženích si vydobyli účast v podzimním turnajovém klání vítězů oblastí v Marianských Lázních. V loňském roce jsme měli smůlu na nasazené a pozdější vítěze v prvním kole a zbyla na nás tedy soutěž o 5 místo, kterou jsme s přehledem vyhráli. Udržet tak vysoký standart pro „stárnoucí" mužstvo, navíc oslabené odchodem T. Halamy do mistrovské soutěže, bude velmi obtížné. Tradiční největší rivalové z Jiskry Domažlice a Sokola Klenčí mají přece jen podstatně větší základnu hráčů.

  Nemůžeme opomenout úspěch "B" týmu, který po předloňském postupu do druhé nejvyšší třídy měl v poslední sezóně za úkol udržet tuto velmi vyrovnanou skupinu. To se mu nejen povedlo, ale v celkovém zúčtování obsadil s třemi vítězstvími a čtyřmi porážkami díky skóre výborné čtvrté místo. Tým vedený kapitánem Vavrem ve složení Kříž, Bílek, Říha, Hájek a Touš získal přehled o soupeřích, nabyl sebevědomí a může se snažit v příštím roce o zlepšení dosavadních umístění. Věřím, že v příštím roce vytvoříme „C" tým, který by sice musel začít od nejnižší soutěže, ale především pro mladé je to možnost získat zkušenosti a vytvořit nadšenou partu hráčů, kteří by nás měli v budoucnosti v této soutěži reprezentovat.

  Výjimečným úspěchem loňského roku je i úspěch kapitána ,A" týmu V. Barnáše ml., který v Dotiko Tour - otevřeném tour pěti singlových turnajů na našem okrese - v bodovém součtu jasně zvítězil i přesto, že se jednoho z nich nezúčastnil. Čtyři z nich s přehledem vyhrál a tím si získal nejen pohár pro vítěze sezóny 2012, ale i finanční odměnu od sponzora celé soutěže. Tour, která se hraje až po skončení soutěže družstev v měsících červenec - říjen, se zúčastnilo celkem 38 singlových hráčů. Velkou oblibu získala obdoba tohoto Tour ve čtyřhrách. Navíc se turnaje hrají i v zimě v tenisové hale v německém Waldmunchenu. Celkem se sehrálo v rámci Dotiko Tour 15 turnajů, kterých se zúčastnilo nevídaných 141 hráčů. Jedním z těchto turnajů byl i I. ročník TJ Dynamo H.Týn cupu v měsíci červenci, kterého se účastnilo třináct dvojic. Ve finále zvítězila domácí dvojice Barnáš-Šaloun nad plzeňsko-týnským párem Touš-Hájek po tuhém boji. Třetí místo vybojovali domažličtí Novák-Hůtta před kolovečskými Hruška-Mašek. Vydařený turnaj podpořilo pěkné počasí i bohatá účast. Věříme, že jsme tímto turnajem založili novou tradici červencového turnaje deblových dvojic. Vítězná dvojice v tomto turnaji nasbírala 20 bodů do celé Dotiko Tour. Podařilo se jí vyhrát ještě turnaj v Domažlicích a dvakrát se spokojila s třetím místem. Ostatních jedenácti turnajů se neúčastnila, přesto v celkovém zúčtování tour díky vysokému skóre ze čtyř turnajů obsadila čtvrté místo.


  Již čtvrtým ročníkem Memoriálu J. Zelenky se tenisté z týnského oddílu tradičně rozloučili se sezonou. Oddílový turnaj ve čtyřhrách přivítal dvanáct dvojic, které i z důvodu již kratšího podzimního dne jen tak tak dohrály finálové zápasy za světla. Tradiční zakončení sezóny, posezení s rodinnými příslušníky, to byly poslední okamžiky na tenisových kurtech.

  Možná se Vám zdá, že si tenisti užívají. Ale této partě nadšenců není zatěžko v brigádách kurty dokonale na jaře připravit, stejně jako na podzim spolu s klubovnou dokonale zazimovat. Celoročně kurty připravovat, dohazovat antuku, kropit, trhat trávu, zabezpečit provoz a možnost návštěv kurtů pro nečleny. Opětovné poděkování patří panu Jiřímu Matějovicovi, který již několik let pravidelně zabezpečuje chod „tenisové přípravky a školy" těch nejmenších, kteří mají o tenis zájem. Tato jeho dobrovolná činnost o „cizí" děti nemá v současných ekonomických podmínkách obdoby. O jeho nejlepší absolventy se stará profesionální trenér pan Beránek, který dojíždí na naše kurty z Domažlic.


  O fungování kurtů, jejich přípravě, schválení počtu odpracovaných hodin, zabezpečení soutěží, turnajů a tréninků, přijetí nových členů, rozvržení hraní na kurtech. Problematické každoroční finanční zabezpečení chodu oddílu, jehož roční rozpočet se musí vypořádat s poloviční částkou věnovanou např. našim městem na zahraniční cestu tenisového jednotlivce soukromého oddílu... O tom všem bude opět diskutovat a hlasovat členská základna oddílu tenisu při TJ Dynamu H. Týn. Už několikrát jsem se setkal s nechápavou otázkou, jak může v současné době, při takovéto podpoře oddíl s tolika členy existovat. Podobné byly však otázky, když jsme budovali kurty. Především na základě dobrovolné práce několika nadšenců - většiny současných členů oddílu. Přijďte se přesvědčit sami, vyzkoušet kvalitu kurtů, nasát atmosféru nedělních urputných soubojů a soutěžních klání, třeba pochopíte. Možná, že se Vám mezi námi bude líbit, možná se Vám zalíbí rekreační i soutěžní hra se „žlutým nesmyslem".
   

   

  ROK 2013

  Rok 2013 byl rokem, kdy po tuhé zimě byla jarní příprava kurtů komplikovanější.  Mrazy nadzvedly hrací plochu a antuka jakoby z kurtů zmizela. Museli jsme tedy opakovaně dosypávat antuku a vícekrát válcovat. Přesto jsme stihli kurty na sezonu připravit včas.

  V soutěžích Davis cupu měl „A“ tým před sebou velmi těžký úkol. V předchozích dvou sezonách jsme tuto soutěž vyhráli a každý tým se na nás speciálně připravoval, aby získal náš skalp. Většina utkání byla velmi napínavá a nejčastější výsledek byl 3:2, ale naštěstí vždy v náš prospěch. Potřetí v řadě se nám tedy povedlo tuto soutěž vyhrát a tím i postoupit do oblastního kola. Družstvo ve složení: Barnáš V., Šaloun V., Drofa O. zvládlo vysněný cíl. V oblastním kole v Karlových Varech jsme měli opakovaně v prvním kole budoucí finalisty, tentokrát ze Slavkova. To nás odsoudilo k vyřazovacímu turnaji o 5. místo, který jsme bez problému vyhráli.

  Ovšem neméně úspěšné byly týmy „B“ i „C“. „B“ tým sehrál několik vyrovnaných zápasů. Dvojice Kříž, Hájek doplněná o posilu Touše při skóre zápasů 3:4 obsadila šesté místo a udržela II. třídu . „C“ tým ve složení Barnáš J., Tureček, Pivoňka Z., Pivoňka M. a Šaloun J. ve IV. třídě (12 týmů) nejdříve vyhrál svou „šedou skupinu“, pak však v nástavbě 2x prohrál a obsadil celkové 5. místo se skórem zápasů 5:2. Tento rok byl historicky, co do množství družstev v Davis cupu, největší (36 družstev).

  Ve II. ročníku turnaje Dotiko H. Týn Cup při kvalitní účasti tenistů z okolních oddílů dominovala dvojice otec a syn Beránkovi, kteří ve finále porazili Kolovečskou dvojici Hájek-Hruška. Až třetí místo získala domácí dvojice Barnáš V.–Šaloun, asi unavená dlouhou a náročnou daviscupovou sezonou.

  V zářijovém V. ročníku Memoriálu J. Zelenky zvítězila dvojice otce se synem Šaloun V.-Šaloun V. před také rodinnou dvojicí otce se synem Barnáš V.–Barnáš V.  Václavové tedy v předstihu oslavili své jmeniny. Třetí místo vybojoval již několik let hrající pár Halama – Kříž.

  Již říjnové zazimování kurtů pak proběhlo během dvou brigád a zakončilo úspěšnou sezonu.   
   

   

  ROK 2014

  Oddíl tenisu Dynama je pravidelným a velmi úspěšným reprezentantem města v amatérské soutěži Davis cup. V letošním roce se zúčastnilo 34 družstev ve čtyřech výkonnostních skupinách. V nejvyšší třídě s právem postupu do oblastního kola vyhrálo A družstvo Dynama Horšovský Týn ve složení Barnáš, Šaloun, Ryška a Drofa. Je to již čtvrté vítězství v řadě od roku 2011, což se žádnému oddílu v třicetileté historii této soutěže nepodařilo. I zápasové skoré: 28:3 svědčí o kvalitě našich borců. V září letošního roku tak budou mít možnost změřit síly v závěrečném turnaj, který se uskuteční na dvorcích v Karlových Varech. Nezklamalo ani B družstvo Dynama Horšovský Týn, které ve druhé nejvyšší třídě splnilo svůj úkol a soutěž udrželo. Ve vyrovnané soutěži svým pátým místem potěšilo.

  Nejmenší děti díky trenéru J. Matějovicovi své první krůčky absolvují 3x týdně na pravidelných trénincích i vzájemných zápasech. Je chválihodné, že pro mládež jsou kurty otevřené i přes prázdniny a děti díky obětavému trenérovi mohou hrát i v dopoledních hodinách.

  Oddíl 2x ročně pořádá tenisový turnaj. První se uskutečnil 19.7.2014 jako III. ročník TJ Dynamo Horšovský Týn Cup - otevřený turnaj pro neregistrované ve čtyřhrách, který je též součásti turnajů Dotiko Tour. Celkem devět dvojic bylo rozděleno do tří skupin a pak podle výsledků výkonnostně do pavouka. Milým překvapením bylo vystoupení holýšovské dvojice Lampa-Zdychynec, kteří prošli jak skupinou, tak pavoukem bez porážky. Až ve finále jejich cestu zastavila domácí dvojice - čerství vítězové Davis Cupu 2014 - Barnáš-Šaloun, která zopakovala své vítězství z prvního ročníku. O třetí místo svedli vyrovnaný souboj domažličtí Nováci s londýnsko-týnskou dvojicí Cuningham - Barnáš V. starší. Šťastnější byla dvojice (i díky své výšce a rozpětí paží) neprostupná na síti otce a syna Milanů Novákových. Velmi sympatické bylo vystoupení ve spalujícím vedru nejstaršího páru Novák-Pípal z domažlické Šumavy. Osvěžením byla účast dvou párů z plzeňských oddílů. Zbylé dvojice byly z domácího oddílu. Pěkné počasí, pohodová atmosféra, připravené zázemí a obsluha v podání člena Václava Hubaty, to vše přispělo k příjemnému sportovnímu zážitku všech zúčastněných. Těší nás pochvala našich kurtů, které i po osmi letech nic neubraly ze své kvality - především díky obětavé údržbě členů oddílu.

  Druhou akcí byl oddílový turnaj ve čtyřhrách na ukončení sezóny - VI. ročník Memoriálu J. Zelenky - i jako vzpomínka na kamaráda.

  Každoroční závěrečná brigáda a úklid kurtů pak vyženou horšovskotýnské tenisty do hal okolních klubů.

   

  ROK 2015

  Nadšená parta z tenisového klubu, která na svých kurtech začala již desátou sezonu, čítá okolo dvaceti aktivních dospělých členů, na kurtech pravidelně trénuje 10-15 dětí pod dohledem pana Jiřího Matějovice. Tenisový areál v Plzeňské ulici navštěvuje i řada nečlenů, kteří se nezúčastňují přípravy, údržby a úklidu celého areálu, ale zaplatí si jen hodinový poplatek za hraní na kurtech. Díky přípravě a péči o kurty členy a následně správcem, jejich kvalita provozem za dobu trvání neutrpěla a právem se řadí mezi nejlepší nejen v rámci našeho okresu. Při zápasech i turnajích nám byla za výborný povrch vyslovena nejedna pochvala od hráčů z celého plzeňského regionu.

  Klubové zápolení na okrese Domažlice se nese ve znamení soutěže družstev tzv. Davis cupu. V letošním roce se jí zúčastnilo 35 družstev rozdělených do čtyřech výkonnostních tříd. Tým TJ Dynamo H.Týn „A“ se v nejvyšší třídě drží již 15 posledních sezon - jako jeden ze tří týmů této soutěže. V letošní sezoně opět reprezentovali tři hráči, kteří odehráli většinu zápasů. Barnáš V., Šaloun V. a Ryška M. procházeli soutěží bez ztrát setů. Až narazili na odvěké rivaly z Babylonu (dříve Jiskry Domažlice), se kterými prohráli ve vyrovnaném zápase 2:3 i díky indispozici jednoho z domácích hráčů. Ve dvou pak zápas proti soupeři, který mohl využít čtyři vyrovnané hráče, těsně prohráli a pro tento rok přenechali možnost reprezentace v oblastním kole soupeři. Celkové skóre ze všech zápasů 20:3 jasně vypovídá o suverénních výkonech a jediném zaklopýtnutí v celé soutěži. Ale o tom sport a tenis je!! V druhé nejvyšší třídě si velmi dobře počínal i „B“ tým, který je pod kapitánským vedením J. Hájka. Nejvíce za přispění J. Barnáše, R. Kříže, D. Mathausera, P. Touše a zmíněného kapitána vybojoval ve vyrovnané skupině šesté místo se třemi vítězstvími a čtyřmi porážkami. Splnili cíl – udržet se v této velmi vyrovnané skupině, zvládli zápasy nejen herně, ale i takticky a zato jim patří uznání. Opět věřím, že v příštím roce postavíme ještě třetí tým, který ovšem musí začít svá vystoupení od nejnižší třídy.

  18. července se v našem areálu konal již IV. ročník TJ Dynamo H. Týn Cupu, který byl součástí čtrnácti turnajů v rámci Dotiko Tour. Náš turnaj byl co do početnosti druhým nejvíce obsazeným turnajem v rámci Tour s 24 účastníky. Zápolení ve třech skupinách a pak nasazení do „pavouka“ vyvrcholilo finálem, ve kterém domácí dvojice Barnáš-Šaloun podlehla v napínavém zápase kombinované dvojici Vaněk –Beránek (H.Týn- Babylon). O třetí místo byl sveden opět vyrovnaný zápas, ve kterém uspěla domažlická dvojice Kozina V. - Kozina J. (synovec - strýc) nad babylonskou dvojicí Novák M. - Novák M. (otec - syn). Vše proběhlo v příjemné, ale bojovné atmosféře, a i proto se na náš turnaj, i když v méně vhodném – prázdninovém – termínu, sjíždí velký počet hráčů. Vzorné zázemí vytvořené členy oddílu – V. Radou a P. Vavřičkou – přispělo k pohodové atmosféře turnaje.

  Trénování předškolních a školou povinných dětí již dlouhodobě řídí pan Jiří Matějovic. Vštěpuje dětem základy úderů a hry. V sezoně jim nezištně věnuje 2-3 odpoledne v týdnu a přes zimu zajišťuje tělocvičnu v ZŠ. Bohužel se dlouhodobě potýkáme s absencí trenérů pro starší děti, kteří by je pravidelně a intenzivně proháněli po kurtech. Placení trenéři, kteří k nám pravidelně dojížděli, nejsou ochotni akceptovat absence dětí na jednotlivých trénincích, ke kterým často docházelo. Zvolili jsme tedy jiný způsob tréninku a to týdenním intenzivním campem. Měli jsme původně obavy z této nákladné akce, ale dnes mohu říci, že jak dětem, tak rodičům se tábor líbil a tenisově dost přinesl. Tímto bych chtěl poděkovat našemu členovi Josefu Hájkovi, který celý tábor zorganizoval, staral se o stravování dětí, výlet na kolech, dal k dispozici svoji zahradu, kde si děti postavily stany a mohly využít v teplých dnech i krásný bazén. Hlavně k nám přivedl dva trenéry I. třídy z Rosol Tennis Academy, kteří dali mladým tenistům celodenní pevný řád kondiční přípravy, tréninkových hodin a vybroušení tenisových úderů. Nebudu se divit, když při vypsání nového termínu v příštím roce se rodiče a děti do tábora opět přihlásí a strhnou do něj i své kamarády, kteří se prvního campu nezúčastnili.

  Konec sezony již pravidelně zakončujeme oddílovým turnajem Memoriálem J. Zelenky. 18 září se konal již VII. ročník, přesně na den deset let od prvního malého turnaje na počest položení podkladů a povrchů, nového oplocení, ještě bez klubovny a potřebného zázemí. Ano skutečně tak staré jsou již naše kurty. Při této příležitosti jsme pozvali zástupce města, Dynama a firem, kteří nám finančně nebo věcně pomohli kurty vybudovat. Nezapomněli jsme pozvat ani zakládající členy, kteří s námi kurty vybudovali a tenis již aktivně nehrají. Jim patří zvláštní dík. Klání deseti párů ukončil finálový zápas mezi Barnášem V. mladším a starším (otec a syn) a dvojicí Halama-Kříž, který již počtvrté v dosavadní historii vyhrálo rodinné duo Barnášových.

  Třešničkou na dortu v letošních úspěších bylo i celkové ocenění při závěrečném turnaji Dotiko Tour. Při nejlépe obsazeném Svatováclavském turnaji v Domažlicích, který horšovskotýnský debl Barnáš-Šaloun nejen vyhrál, ale již podruhé (v Kolovči a Domažlicích) ve finále porazil babylonskou dvojici Duba-Novák a tím snad i trochu odčinil prohru z jarního vzájemného zápasu v Davis Cupu. I když se domácí dvojice zúčastnila pouze čtyř ze čtrnácti deblových turnajů, nasbírala za finálová umístění tolik bodů, že se v konkurenci 72 různých párů, které se turnajů zúčastnily, umístila na druhém místě za dvojicí Duba-Novák, kteří své body nastřádali v dvojnásobném počtu turnajů. Navíc singlovou jedničkou na turnajích Dotiko se s velkým náskokem stal V. Barnáš. Věříme, že příští sezona bude neméně úspěšná a že do našich řad přivítáme další nadšence červené antuky, žlutého míčku a pohybu, který se dá provozovat v každém věku.

   

  ROK 2016

  Jedenáctá sezona na tenisových kurtech v Plzeňské ulici byla opět díky teplému počasí poměrně dlouhá. Rychlá úprava a příprava kurtů na novou sezonu připravila pro 30 aktivních dospělých členů a 10-15 dětí pod dohledem pana Jiřího Matějovice včasné využití kurtů v maximálním rozsahu. Tenisový areál v Plzeňské ulici navštěvuje i řada nečlenů, kteří se nezúčastňují přípravy, údržby a úklidu celého areálu, ale mohou si zaplatit poplatek za hraní na kurtech. Díky přípravě a péči o kurty členy a následně správcem jejich kvalita dobu trvání neutrpěla a právem se řadí mezi nejlepší nejen v rámci našeho okresu. Nadále se budeme snažit široké veřejnosti nabídnout možnost hraní na kurtech za podmínky ohleduplného hraní, přípravy a úpravy kurtů po skončení hraní.

  Klubové zápolení na okrese Domažlice se nese ve znamení soutěže družstev tzv. Davis cupu. V letošním roce se jí zúčastnilo 33 družstev rozdělených do čtyřech výkonnostních tříd. Tým TJ Dynamo H.Týn v minulé sezoně opět reprezentovali tři hráči, kteří odehráli většinu zápasů. Barnáš V., Šaloun V. a Ryška M. Procházeli šesti zápasy soutěží bez ztrát setů. K poslednímu utkání však díky zranění prvních dvou jmenovaných nemohli nastoupit a tak ztráta bodů jim stála umístění „pouze“ na druhém místě. V druhé nejvyšší třídě si velmi dobře počínal i „B“ tým, který je pod kapitánským vedením J. Hájka. Nejvíce za přispění J. Barnáše, R. Kříže, D. Mathausera, a zmíněného kapitána vybojoval ve vyrovnané skupině šesté místo se třemi vítězstvími a čtyřmi porážkami. Opět splnili cíl – udržet se v této velmi vyrovnané skupině, zvládli zápasy nejen herně, ale i takticky a zato jim patří uznání.

  Trénování předškolních a školou povinných dětí již dlouhodobě řídí pan Jiří Matějovic. Vštěpuje dětem základy úderů a hry. V sezoně jim nezištně věnuje 2-3 odpoledne v týdnu a přes zimu zajišťuje tělocvičnu v ZŠ. Po loňském vydařeném campu pro děti jsme se rozhodli jej zopakovat. I díky finanční pomoci z fondu pro práci s dětmi jsme zajistili dva trenéry I. třídy z Rosol Tennis Academi, kteří se dětem týden věnovali. Bude-li zájem a možnost rezervace trenérů, jistě budeme tento camp v letošním roce opakovat.

  Již rutinní záležitostí se stala organizace dvou turnajů a to: již V. ročník TJ Dynamo H. Týn Cupu, který byl součástí dvanácti turnajů v rámci Dotiko Tenis Tour.

  ???

   

  ROK 2017

  Historický úspěch tenistů z TJ Dynama Horšovský Týn!! Na tenisových kurtech plzeňské Lokomotivy se tenistům v oblastním finále týmové soutěže Davis cupu podařilo poprvé zvítězit. Tato soutěž neregistrovaných hráčů je na okrese Domažlice velmi populární, neboť se v ní každoročně utká téměř třicet týmů ve čtyřech výkonnostních třídách, což nemá v ostatních okresech obdoby. Ovšem kvalitativní zastoupení vítězných týmů z ostatních okresů je na oblastním finále na velmi vysoké úrovni. Sami tenisté z Horšovského Týna z oddílu TJ Dynamo se v posledních patnácti letech účastnili oblastního finále jako vítězové okresního kola již sedmkrát a pouze jedenkrát postoupili mezi nejlepší čtyři týmy. V tomto roce se týmu TJ Dynamo H. Týn povedlo projít okresní soutěží velmi suverénně, po sedmi vítězných zápasech měl skóre 25:2. V těchto zápasech nesla největší zápasové vytížení dvojice Šaloun V. a Vaněk J. za pomoci Tauše P. a Hájka T., v oblastním finále však hlavní tíhu zápasů převzala dvojice Vaněk a Hájek. Především suverénním vítězstvím v semifinále nad Baníkem Líně a strhujícím rozhodujícím deblovým zápasem ve finále s tenisty z Letkova ( 7:5,7:5), který byl důstojným vyvrcholení celého finále. Dvojice Vaněk - Hájek z Dynama v ní neustále dotahovala, aby v závěru setů vždy obrátila vítězství na svou stranu. Pro tenisty z H.Týna bylo vítězství maximálním možným vrcholem jejich sportovního snažení v soutěži Davis cupu a zároveň i výbornou reklamou této soutěže na Domažlicku.

  Vyvrcholením, ale i ukončení soutěžní sezóny tenisového oddílu, byl zářijový IX. ročník Memoriálu J. Zelenky, kterého se zúčastnilo 22 tenistů. Svoji výjimečnou sezónu zde zakončila vítězstvím dvojice Vaněk - Hájek st. před dvojicí Barnáš J.- Podskalský. Následovaly dvojice Barnáš V. - Barnáš V. st a Kříž - Halama. Zvláštní ocenění za svůj výkon a odvahu se porovnat se zkušenějšími si zasloužila dvojice Šárek Ježdíkových (matka s dcerou). Dobrá pohoda a tenisová parta, plné kurty jsou základem úspěchu, ale i dobrého fungování celého oddílu, který ukončil již 11. sezónu v areálu tenisových kurtů v Plzeňské ulici.  Na závěr sezóny uskutečnil tenisový oddíl Dynamo Horšovský Týn také přebor mladšího žactva v tenisu. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Pořadí nejlepších hráčů a hráček na fotu zleva: 1. Šárka Ježdíková, 2. Marek Šinál, 3. Josef Mareš 4. Radek Vávro, 5. Jakub Zach, v pozadí za nimi stojí trenér Jiří Matějovic. Žáci tenisového oddílu vyvíjejí činnost v sezóně na kurtech v Plzeňské ulici v Horšovském Týně od dubna až do října a to v pondělí, ve středu a v pátek od 14.00 -16.00 hodin. V přípravném období od listopadu do března v tělocvičně Základní školy ve čtvrtek od 15.00 - 17.00 hodin (s sebou nutné přezůvky). Tímto zveme všechny malé zájemce o tenis.