Jde o soutěž družstev neregistrovaných hráčů. Jeden zápas čítá pět utkání – čtyři dvojhry a jednu čtyřhru. Vznikla z potřeby hraní hráčů z menších oddílů, které nemohly sestavit družstvo pro okresní, meziokresní a krajské soutěže smíšených družstev registrovaných hráčů.

  Vytvoření této soutěže na našem okrese se datuje asi do roku 1985 a postupně se jedna původní skupina rozšířila až na současné čtyři výkonnostní skupiny. I proto, že soutěž smíšených družstev registrovaných hráčů na okrese skomírala díky tomu, že oddíly pro tuto soutěž neměly ženy. A tak postupně i z tradičních oddílů odešli registrovaní muži mezi neregistrované a zvedli tak úroveň této soutěže. Postupně se tato soutěž rozšířila i do ostatních okresů regionu a vyvrcholením se tak stalo podzimní dvoudenní klání vítězů okresních soutěží o vítěze oblasti. Je nutno podotknout, že soutěž na okrese Domažlice je nejpočetnější, neboť v ostatních okresech se hraje maximálně ve dvou výkonnostních skupinách.

  První zmínky o účasti našeho družstva získané z kroniky tenisového oddílu jsou z roku 1988. Jejími průkopníky byli kapitáni Hlavnička, Pípal a Hubata.  Ucelenou historii našich členů v této soutěži jsme získali od roku 1999, odkdy je členem „A“ družstva předseda našeho klubu Ing. Václav Šaloun.

  V letech 1999-2000 jsme byli nuceni hrát pod hlavičkou Lavis, neboť kurty v té době byli již zpravované touto firmou. Povedlo se nám postoupit do nejvyšší výkonnostní třídy. V roce 2001 jako nováčci této skupiny jsme vybojovali třetí místo a to na kurtech Spartaku Klenčí, protože jsme přestali akceptovat stále se zvyšující nároky majiteli firmy Lavis (viz nepodepsané podmínky z roku 2001). Od té doby většina členů družstva přestala navštěvovat kurty na horním stadionu a raději zvolila dojíždění na kurty pohostinného Spartaku Klenčí. I díky tomuto nekorektního chování pana Lavičky rostla myšlenka na vybudování nových kurtů.

  V roce 2002 jsme poprvé tuto soutěž vyhráli a postoupili do oblastního finále. Vítězství se nám pak podařilo zopakovat  v letech 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 a 2018.  Největší mety v této soutěži jsme docílili v roce 2017, kdy jsme se stali vítězi oblastního kola.

  „B“ tým byl založen v roce 2006, do třetí třídy se probojoval v roce 2007 a do druhé výkonnostní třídy v roce 2011, kde se udržel do roku 2016.  V roce 2017 se tým rozpadl, a musel tedy začít v roce 2018 znovu od nejnižší IV. třídy, kterou ihned vyhrál a v roce 2019 nastoupil již ve III. třídě.

  Veškeré výsledky, výstřižky, popř. soupisky družstev si můžete prohlédnout níže.

   

  Výsledky všech ročníků do ročníku 2021 najdete také na stránkách bývalého pořadatele této soutěže.

  Vše o ročníku 2022 najdete po změně pořadatele na těchto stránkách.

   

   

   

  1988

   

  1992

   

  1999

   

  2000

   

  2001

   

  2002

   

  2003

   

  2004

   

  2005

   

  2006

   

  2007

   

  2008

   

  2009

   

  2010

   

  2011

   

  2012

   

  2013

   

  2014

   

  2015

   

  2016

   

  2017

   

  2018

   

  2019

   

  2020

   

  2021

   

   

  2022

   

  2023